JustFamNat.be inschrijving

Welkom op het nieuw elektronisch platform van het Directoraat-generaal Wetgeving en fundamentele rechten en vrijheden van de Federale Overheidsdienst Justitie. Dit platform verzamelt adviezen met algemene draagwijdte inzake familierecht, burgerlijke stand en nationaliteit, en wordt gratis ter beschikking gesteld aan de ambtenaren van de burgerlijke stand.

U verkrijgt toegang tot het platform door het hierbij gevoegde inschrijvingsformulier te vervolledigen.

Gelieve te noteren dat dit adres enkel dient voor de inschrijving op de website, en niet voor het indienen van vragen.